De European Photovoltaic Industry Association is van mening dat beleidsmakers meer aandacht moeten besteden aan batterijopslagsystemen als complementaire technologie voor zonne-energiesystemen. De European Photovoltaic Industry Association wees erop dat om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken en de kans te hebben om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, de 2030 National Energy Climate Plan (NECP) doelstelling voor de inzet van zonne-energie-installaties meer dan dubbel moet worden, Het batterijenergieopslagsysteem heeft een groot potentieel in het integreren van schone energie. 

Walburga Hemetsberger zei: "Het combineren van zonne-energie-installaties en energieopslag is de sleutel tot klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050.+Opslagprojecten zullen huizen en huishoudens voorzien van betrouwbaar, schoon en kostenbesparend-effectieve energie. Nationale beleidsmakers moeten dit enorme potentieel erkennen en overwegen meer gedistribueerde energieopslagsystemen in te zetten bij het herzien van nationale energie- en klimaatplannen." 

Sommige bestaande beleidskaders in Europa bevorderen actief het gebruik van batterijopslag, zoals het nettometerbeleid in Nederland. Aanpak's die batterijopslag gebruiken om een grotere rol in het energiesysteem te spelen, zoals virtuele centrales (VPP's), moeten ook worden ondersteund.